Министерството на здравеопазването изготви специални указания за българските граждани, които пътуват в Румъния, как да се предпазват от заразяване. На Дунав мост и останалите гранични пунктове вече тече подготовка за нова степен на защита на границите.

Освен автомобилите, на дезинфекция ще се подлагат и всички пътници. На влизане в България, всеки идващ от Румъния първо трябва да стъпи върху специална стелка, напоена с дезинфектант.
Иван Попов - Гранична инспекция за ветеринарен контрол – Русе: "Колкото повече мероприятия се предприемат и колкото по-стриктно се изпълняват, толкова по се намалява контаминацията на вируса, който може да се пренесе с превозни средства, пътникопоток и други."

На дезинфекция се подлагат и граничните инспектори, тъй като през ръцете им минават хиляди документи и пари.

Иван Попов - Гранична инспекция за ветеринарен контрол – Русе: "До сега не сме имали такива мерки за сигурност, такъв вид дезинфекция на хора и автомобили."

Министерството на здравеопазването счита че няма основание да се спират пътуванията в съседната ни страна, но съветва българите, посещаващи засегнатите от болестта райони да избягват директни контакти с домашни и диви птици. Да не се пипат предмети и повърхности замърсени с птичи изпражнения или секрети. Ръцете трябва да се мият продължително със сапун и вода.

Консумацията на птичи продукти трябва да става след добра термична обработка, а използваните съдове и повърхности да се измиват добре. При поява на симптоми като повишена температура, кашлица, затруднено дишане, хрема или конюктивит в рамките на десет дни след пребиване в заразени зони в Румъния или след контакт с птици веднага да се потърси лекарска помощ.