Миналия декември Министерският съвет съкрати драстично срока за слагането на европейски номера. Няколко организации, сред които Съюзът на застрахованите обжалва това решение. В добавка по силата на закона българският стандарт е доброволен и никой не може да задължи гражданите, които карат законно регистрирани коли, да слагат табели от нов образец. Нито пък международно споразумение задължава страната ни да пререгистрира колите.

Утре сутрин Върховният административен съд ще разглежда делото, в което са обединени четири сходни жалби. Ако делото успее - хиляди граждани, платили по 60 лева за нови табели, може да заведат дела за обезщетение срещу държавата.

Съюзът на застрахованите започват да разпространява и бланкетни жалби, които ще служат на шофьорите, в случай, че им бъде съставен акт за стари табели.