Проучването ще бъде направено в три бранша: хотелиерство, текстил и строителство. Идеята е да се види до колко професионалните училища подготвят кадрите, от които имат нужда работодателите.

Изпълнителите на проекта дадоха за пример Благоевград - където броят на безработните младежи с професионално образование е равен на броя на безработните младежи, които нямат никаква квалификация.

В момента в България образователната система реагира с 10-15 години закъснение на промените, които стават в икономиката. Следователно специалистите, от които има нужда икономиката ни сега, ще бъдат обучени от професионалните центрове чак след 15 години. Целта на проекта е да помогне да се скъси това изоставане на професионалното обучение от потребностите на работодателите.