"В България има единадесет големи химически предприятия и в тази връзка би могло да се каже, че от замърсяване са застрашени около 350 000 българи, които живеят в близост", заяви Маноела Георгиева. Според нея обаче, контролът на министерството и петнадесетте регионални инспекции е завишен и данните, които се отчитат, не могат да бъдат манипулирани. Заместник-министър Георгиева заяви още, че няма опасност от замърсяване на питейната вода в София.