Във Върховния административен съд е насрочено заседание по жалбата на Николай Колев срещу решение на тричленен състав на съда.

На 12 март магистратите отхвърлиха като неоснователна жалбата на Колев против решение на Висшия съдебен съвет, с което за главен прокурор е избран Никола Филчев. Колев твърди, че изборът на Филчев е нелигитимен.