Днес изтича срокът за покупка от Агенцията за приватизация на конкурсна документация за приватизацията на 80% от капитала на ДЗИ. Първоначалните оферти за участие в конкурса ще се подават до 15 април тази година.