Токсична утайка и варели с използвано машинно масло от хромажния цех на Завода за хидравлични елементи и системи в Ямбол са изхвърлени на депото за производствени отпадъци край село Безмер. Жителите на селото са обезпокоени, защото в близост до депото се намира и водоизточникът на населеното място.