Информацията съобщи днес директорът на Регионалната инспекция - Хасково, Димитър Илиев. По думите на Илиев проблеми със съдържанието на кадмий и олово във въздуха на Кърджали има почти всеки месец. На 14 март е измерено съдържание на кадмий близо пет пъти над допустимото.

Според експертите на екоминистерството, Оловно-цинковият комбинат не е единственият източник на замърсяване. Те казват, че всеки месец има превишаване на нормите, свързано с атмосферните условия. Основният източник на вредни емисии са старите замърсявания.
Първата мярка, предписана на общините от екоспециалистите, е често миене на улиците през определени сезони.

Работните площадки в района на Оловно-цинковия комбинат пък трябва да са мокри постоянно, обясни Николай Кенанов.

Хората в района на Кърджали не могат да направят нищо, за да се предпазят от поглъщането на тежките метали, обясниха специалисти. Единственото решение е намаляване на изхвърляните във въздуха вредни емисии.

Проблеми със състоянието на въздуха има в 34 района на страната, съобщиха от екоминистерството. Това са някои от големите градове, както и местата, където работят химически и рудодобивни предприятия.