Почти 10 млн. лева невнесени данъци и осигуровки разкриха данъчните в Силистра. Парите е трябвало да бъдат платени за първите шест месеца на годината. Общо 60 ревизионни актове са издадени от януари досега, т.е., на един акт се падат средно около 162 хил. лв. допълнително разкрити приходи.

През същия период на миналата година разкритите невнесени данъци и осигуровки са били 2,97 млн. лв., а ревизионните актове – 99.

Най-много допълнително начислени данъци за бюджета има по Закона за ДДС. Цели 93% или 9,04 милиона лева е размерът на скритото ДДС, засечено от инспектоите.

Почти 350 000 лева са недекларираните задължения от корпоративен данък, а близо 216 000 лева са допълнително установените данъци върху доходи на физически лица.

Най-често данъци са укривани в отраслите „Търговия на едро”, „Строителство" и „Производство и търговия със зърнени култури”, показва анализът за шестмесечието.