Майките, които не се осигуряват, вече могат да подават заявления за получаване на помощи за отглеждане на дете в службите за социално подпомагане. За жените, които се осигуряват това ще стане по месторабота.

Декларациите са три вида - за еднократна помощ при раждане на дете, за получаване на месечни помощи за деца до 18 години и за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година. Има две основни условия за получаване на помощ. Първото е месечен доход до 150 лева на член от семейството за последните 6 месеца. Второто условие е децата от 7 до 18 години да ходят на училище. Това се удостоверява с бележка от училището.
Месечната помощ за отглеждане на дете до 1 година е 100 лева, изплащана една година за неосигурените и две години за осигурените майки.

Общинската служба за социално подпомагане отпуска месечни помощи за деца до една година само при двама неосигурени родители.

Тези, които не подадат декларации до края на април, трябва да го направят до три месеца. След това декларации се подават на всеки шест месеца.

Еднократните помощи при раждане не зависят от месечния доход. Те са 200 лева за първо, второ и трето дете и по 100 лева за всяко следващо. Службите за социално подпомагане ще работят извънредно на 20 април, за да приемат молби-декларации.