За да ползвате отстъпката за деца, трябва да подадете две декларации- за доходите от миналата година и за ползване на облекчението. Ако доходите Ви са само от трудови правоотношения, тоест имате сключен трудов договор, вашият работодател удържа и внася дължимия данък, Ви е нужна служебна бележка. Издава я работодателят, като в нея посочва изплатения облагаем доход и удържания данък. Намалението за деца обаче не е отчетено, поради което от приходната администрация очакват да се стигне до надвнасяне на данък.

Отиват в съответната териториална дирекция на НАП, подават комплекта документи, след като е попълнен, разбира се и могат да подадат искане за възстановяване на надвнесения данък, защото в повечето от тези случаи ще се получи надвнесен данък и ще очакват вече да получат своя данък след изтичане на 30 дневния срок от подаване на това искане.

Възстановяването на парите става на посочена от Вас банкова сметка или дебитна карта. Родителите сами решават, от данъците на кой от двамата да бъде спестеното. Данъкът на единия ще бъде намален, след като другият декларира, че няма да се възползва от облекчението.

Спестяването зависи от размера на дохода. Ако отглеждате 1 дете, ненавършило 18 години, намалявате годишната си данъчна основа с 360 лева. За 2 деца сумата е 780 лева, а за 3 и повече тя става 1140 лева.