До този момент най-сериозни бяха дебатите по предложението на левицата, към президента да бъде създаден военнен кабинет от кадрови военнослужещи. ОДС е против това предложение, защото така се създава паралелен център на властта.
Министърът на отбраната Николай Свинаров също смята, че изменение на Закона в тази насока не е необходимо, защото държавният глава може да създаде такъв кабинет и в рамките на дадените му за това правомощия