Министерството на земеделието и горите организира днес конференция на тема "Опазване на горите от пожари". Във форума ще участват представители на Националното управление на горите и неправителствени организации.