Днес Върховният административен съд ще заседава по делото по жалба на Катина Бочева и Асоциацията за европейска интеграция и правата на човека. Жалбата е срещу постановлението на кабинета, с което бяха приети временни правила за образуване и прилагане на цените на електро- и топлоенергията. Заседанието ще бъде открито.