Европейската комисия се надява, че предприетите от правителството ни мерки за борба с организираната престъпност, ще бъдат изцяло съобразени с европейските изисквания за зачитане на човешките права. Той допълни, че борбата с престъпността налага някои ограничения на правата и свободите, но напомни, че задължение и работа на Европейската комисия, е да следи именно за зачитането на човешките права