Очаква се днес да стане ясно как ще бъдат плащани болничните и ще има ли увеличение на данък добавена стойност. Решенията ще бъдат взети от Съвета за тристранно сътрудничество, а окончателното им гласуване се очаква в сряда - на заседанието на правителството.

Преди няколко дни социалните партньори се споразумяха да няма неплатен ден от болничните, а днес трябва да договорят какъв процент от дневното възнаграждение ще плаща работодателят. Кабинетът предлага 70 процента, бизнесът настоява за 50 на сто, а синдикатите държат работодателите да поемат трите дни по схемата, изплащана досега от Националния осигурителен институт.

Очаква се Тристранният съвет да разгледа и предложението на „Подкрепа" за въвеждане на системата за използване на персонален ден. Тази система дава определен брой свободни дни, които могат да се използват от работещите за лични ангажименти.