Укрепването на стената на язовира край кърджалийското село Перперек приключи след два дни работа.
Двадесет души от близката ромска махала "Дардере" са евакуирани заради свляклата се земна маса. В някои от къщите вече живеят по повече от петнадесет души.

Дъждовете са подкопали основите на язовирната стена и са предизвикали свличането на пръстта. Това се случва за трети път през последните две години.

След разчистването на задръстения преливник и прокопаването на допълнителни отводнителни канали, равнището на язовира е спаднало с един метър. Водата се използва за напояване и ако източването продължи, има опасност за тютюневите насаждения в региона.