72% от децата у нас смятат, че майките им не ги разбират и не се отнасят добре с тях. Всяко трето дете посочва, че му липсва общуването с бащата, който най-често не си е в къщи или е много зает.

Всяко второ дете е посочило, че родителите му се държат агресивно вкъщи. В 78% от случаите децата обясняват поведението на родителите си със семейни проблеми.

Близо 70% от децата нямат ограничения за часовете, които прекарват пред телевизионния екран. Може би по тази причина телевизията и компютъра са заменили книгите.

Само 2% от българските деца не ходят на училище, сочи анкетата. 27% заявяват, че посещават училище, защото това им харесва. Почти половината от анкетираните обаче имат лоши взаимоотношения с учителите. Според една трета от тях, това се дължи на факта, че преподавателите са твърде взискателни.

12% от децата ни са били жертва на насилие, сочат още данните от анкетата на УНИЦЕФ. Най-голямо доверие децата имат на родителите и на възрастните, а най-малко вярват на правителството.
Само 59% от тях посочват, че са истински щастливи.

Прочуването  "Щастливи ли са младите?" покрива цяла Европа и Задкавказието. В него са взели участие 15 200 деца между 7 и 9 години от 36 страни от Европа и Централна Азия.