Въпреки затоплянето на времето, все още не са настъпили необходимите условия за общо спиране на отоплението в столицата, съобщиха от "Топлофикация София". Съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия общото спиране може да започне, ако има дългосрочна прогноза за трайно затопляне и три последователни дни със средноденонощна
температура над 12 градуса.

Метеорологичната прогноза, която е предоставена на дружеството от НИМХ-БАН,
предвижда понижение на температурите в последните дни на март, а до края на следващата седмица средноденонощните температури няма да надхвърлят изискваните температури. Тази прогноза не дава основание да се започне окончателното спиране на отоплението в столицата, посочват от дружеството.

"Топлофикация София" напомня на своите клиенти, че съгласно Общите условия, те имат възможност да поискат спиране на отоплението в отделна сграда. За това е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост, взето с изричното писмено съгласие на две трети от всички собственици в сградата. На основание на това решение упълномощено лице подава заявка  в обслужващия ги топлорайон.