Това съобщи тази сутрин оперативният дежурен на "Гражданска защита". Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедстивия, аварии и катастрофи взема всички мерки и до обяд движението трябва да бъде възстановено. От там предупреждават всички граждани и туристи за Ягодинската пещера и Триградското ждрело да не предприемат пътувания.

Очаквайте още подробности в следващите ни емисии.