Паралелна среща на президентите на еврейските организации от Европа и страните-кандидати за НАТО започна днес в рамките на среща на Вилнюската група в Букурещ.
Според Емил Кало, председател на организация на евреите в България "Шалом", на еврейския форум ще се обсъждат антисемитизма в страните-кандидати за НАТО, реституцията на еврейските имоти и отричането на Холокоста.