Кабинетите ще бъдат в езиковата гимназия "Петър Берон" и в гимназията "Неофит Рилски". Откриването е част от Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища "Ай България". Тя предвижда до юни такива кабинети да бъдат открити във всички български училища.