"Има начин децата да бъдат в интегрирано образование, но трябва всички да сме много отговорни. Всяко дете, което има възможност да посещава масово училище, трябва да го посещава", посочи министърът на труда и социалната политика Христина Христова.

Много от децата с увреждания са от социалните домове. През 2001 година в домовете е имало повече от 12 000 деца. Една от основните задачи, които са си поставили в социалното министрество, е да изведат тези деца от домовете и да им намерят семейства.

"Не можем да допуснем, че ако един родител повече от 6 месеца не си е потърсил детето, да допуснем, че той ще даде перспектива на своето дете, затова социалните служби влизат като страна в съда и се изисква ограничаване на родителските права, и ако не се промени ситуацията, отнемане на родителските права, и се пристъпва към осиновяване на това дете", обясни министър Христова.

Благодарение на промените в Закона за закрила на детето, през миналата година 4300 деца са настанени в приемни семейства и при роднини и близки.