Разливът по долното течение на Тунджа в района на Елхово се простира вече на площ от 2 500 декара. Наводнени там са земеделски земи, гори и селскостопански постройки. 365 сантиметра е измереното в 11.00 часа равнище на реката край Елхово.

Очаква се до края на деня, когато турбините на язовир "Жребчево" започнат плановото изпускане на води с дебит 40 кубически метра в секунда, нивото да се покачи с още половин метър. Без електричество, заради обезопасяването на подземни кабели и комуникации, следобед ще остане индустриалната зона на града. В Ямбол тази сутрин не е регистрирано покачване на нивото на Тунджа. От "Гражданска защита" препоръчват да не се ползват приземните етажи в кварталите край реката.