Тържествата в Куба водят началото си от колониалната епоха, когато испанските завоеватели разрешили на черните си роби да излязат на шествие по улиците и да пеят традиционните си песни.