Български и румънски граждани могат да кандидатстват за работа в институциите на Европейския съюз още преди присъединяването.

Според изискванията на европейската служба за селекция на кадри, всеки може да изпрати документите си по интернет.
Идеята е службата да си създаде база данни с възможния брой служители, които ще работят на срочни договори към евроинституциите. Българите ще могат да кандидатстват за две нива позиции - администратор и сътрудник-секретар.

За първото ниво конкретните области са връзки с обществеността, парламентарни услуги и правни или езикови услуги.

За второто ниво постовете са в областта на кадровата политика, общата администрация, парламентарните и езикови услуги. Всеки може да кандидатства само за едно от нивата.

Кандидатите за ниво администратор трябва да имат висше образование и две години стаж, а за ниво сътрудник-секретар трябва да имат завършено по-високо от средно образование и три години стаж.
Трябва да ползват английски, френски или немски език.

Крайният срок за кандидатстване е 24 март на адрес http://europa.eu.int/epso .