Предишното заседание беше отложено. Срещу председателя на Надзорния съвет на Общинска банка Любомир Павлов и председателя на Управителния съвет на банката Васил Пиралков има повдигнати обвинения за нарушение на служебните задължения.