Според Ректора на Софийския университет, Боян Биолчев, увеличението е едва с 13 %, въпреки че от Министерството на образованието твърдят, че държавната субсидия ще скочи с 21%.
Ако и след протестната декларация мнението на академичната общност не бъде чуто, ще се стигне до митинг.