Симеоновград преминава в по-висока категория със заповед на министъра на регионалното развитие от 31 май миналата година. За това, обаче не са информирани нито общинските съветници,нито жителите на града,които разбират за промяната от данъчните си известия.

"С новото съобщение на данъчната служба данъкът ми е 90 лева - от 38.60 на 90 лева", казва
Вълко Грозев, пенсионер от Симеоновград.

Според хората, прекатегоризацията на Симеоновград е недопустима, защото животът им с нищо не се е подобрил. На общоградско събрание днес те единодушно приеха протестна декларация, адресирана до президента, Народното събрание, Министерския съвет и министъра на регионалното развитие.
"Ако до един месец не отговорят на нашите искания и да се върне общината от трета в четвърта категория, то ние ще блокираме международния път Свиленград-Русе, както така и жп линията, която е Свиленград-София", заяви Антон Петров, общински съветник от Симеоновград.

От общинската администрация в Симеоновград обявиха, че градът преминава в по-висока категория, заради приетите от Министерския съвет нови критерии за категоризация на населените места.