Заплаха са и близо 40-те хиляди лисици, а чакалите са над 27 хиляди.

Над 1000 ловци в Кърджалийско днес се присъединиха към националната хайка за вълци.

Вълци и чакали бродят на глутници в региона, освирепели от суровата зима.

Плячкосват добитък, влизат в кошарите, обикалят край дворовете.

"Страх ме е да пускам овцете да пасат на баира, има много вълци и чакали, а живеем на края на селото…", казва Мухсин Тахирюмер.

Дружинката в село Костино е първенец в отстрела на вреден дивеч. Днес авджиите излязоха в Балкана, въоръжени с пиратки, за да подплашат хищниците.

За вълчата напаст се носят легенди от стари времена.

"Казват, че преди години се вмъквали в кошарите и изяждали цървулите на овчарите, защото били от свинска кожа…",разказва Али Емин.

Въпреки мерака и пушилката, стрелците се прибраха от гората с празни ръце. Изискването на закона е дори при такива организирани хайки да се спазват всички закони за защита на дивеча. Някои национални противизащитни организации вече определиха хайките като бракониерство.