Пред "Дарик радио" управителят на НОИ - Йордан Христосков заяви, че длъжниците ще получат покани да платят дълговете си доброволно, или в противен случай, ще получат актове за начет. Имената на длъжниците ще бъдат обявени в поделенията на НОИ и в интернет.

Ако и тогава осигуровките не бъдат платени, длъжниците ще бъдат предадени на Агенцията за държавни вземания. Управителят на НОИ, изключи възможността да се стигне до изземване на покъщнина.
Още по тази тема, гледайте утре, в предаването на БТВ - "Бизнесът".