Целта на експеримента в Пловдив е била да се установи устойчивостта на зъбния емайл на здрави деца, като зъбите на децата са обработвани с киселина, допълни проф. Атанасов. Експериментът е проведен преди три години сред 70 деца от 3 до 4-годишна възраст, уточни той. По думите му това е начин да се увредят здрави хора, а това категорично е престъпление.
От Министерството на здравеопазването заявиха, че ще разгледат сигнала от професор Никола Атанасов. Вероятно в началото на следващата седмица предстои проверка в пловдивския Стоматологичен факултет. Резултатите от проверката ще посочат, дали лекарите, провели експеримента, подлежат на някакви санкции.

Екипът провел изследването твърди, че то е рутинно и е описано като методика, която е известна на стоматолозите.

В петък следобед в клиничните зали на Катедрата по детска стоматология в Пловдив няма пациенти. Преди 4 години тук д-р Мариана Димитрова започва дисертационната си разработка за здравината на зъбния емайл при здравите децата и при децата с кариес. В проучването се включват още двама стомоталози, а ръководител става завеждащият катедрата по детска стоматология доц. Мария Куклева. Изследват се 70 деца на възраст между 3 и 4 години.
"Едно такова проучване не крие абсолютно никакъв риск за увреждане на емайла. То е рутинно научно изследване, освен това то е описано като методика и е известна", казва доц. Мария Куклева.

"Става въпрос за еднонормална солна киселина, която е 1 микролитър, поставено върху 1 дискче 2 мм широко, което е оцветено в лилаво и се поставя върху изолирана повърхност, в случая върху долните зъбки за няколко секунди", пояснява методиката д-р Марияна Димитрова.

"Знаеха ли родителите на децата за проучването, което извършвате?"
"Да, тук 3-годишни децата не могат да дойдат сами, без родители."
Дисертацията въз основа на проучването е защитена успешно през 2003-та.
Днес екипът, който го е провел, заяви, че научните несъгласия трябва да се решават между учените, а не в медиите или в съда.