Министрите по европейска интеграция на България и Румъния Меглена Кунева и Ене Динга ще обсъдят днес в Русе теми, свързани с интегрирането на двете страни в Европейския съюз, сред които трансграничното сътрудничество; подписването на Договора за присъединяване към Европейския съюз; процесът на мониторинг.