Сред основните цели на тези промени са намаляване броя на партиите и повишаване активността на избирателите.

"Първо, въвеждане на изборен депозит. При положение, че една партия или коалиция не достигне един процент поне от действително подадените гласове, депозитът се задържа и се дава за благотворителност. Второ - поне 5 000 подписа да съществуват и да бъдат представени в ЦИК т. е. само сериозни политически формации да участват парламентарните избори. На трето място да има равно телевизионно и радио време за всички партии, тъй като считаме, че разграничението между парламентарни и извънпарламентарни партии не почива на конституционна основа", посочи Даниел Вълчев..

Сред останалите предложения, които НДСВ има за промени в избирателния закон, са: да се възпрепятства създаването на партии и коалиции с имена и абревиатури, дублиращи вече известните, да се гласува с бяла бюлетина, в която да са написани имената на кандидатите и символа на партията, учениците и студентите да могат да гласуват с картите си от учебното заведение и да се даде възможност българите, живеещи в чужбина да могат да гласуват по интернет.