Главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов изрази днес несъгласие, че не е бил поканен да участва в консултативния съвет по национална сигурност при президента Първанов.

При обсъждането на стратегията за сигурност в Президентството според генерал Борисов той би трябвало да присъства поне като слушател. От президентството отказаха коментар.

От Президентството отказаха коментар.

Членове на консултативния съвет по национална сигурност са премиерът, председателят на парламента, министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи, финансите, началникът на генералния щаб и по един депутат от всяка парламентарна група.

В закона за консултативния съвет е записано, че в зависимост от обсъжданите въпроси, по решение на Консултативния съвет, в заседанията му могат да участват и други държавни и политически лица.