"Булгаргаз" предлага цената на газа за четвъртото тримесечие да бъде по-ниска с 1.36 на сто. Компанията внася заявление в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за утвърждаване цена при доставка на природен газ от обществения доставчик за четвъртото тримесечие на 2010 г. Предложението на "Булгаргаз" е за цена от 535.10 лева без ДДС за 1000 кубически метра. Съпоставена към действащата цена за третото тримесечие предложената е с 1.36  на сто или 7.40 лева по-ниска.

Като причини от компанията посочват котировките на алтернативните горива на средиземноморските борси, осреднения курс на българския лев спрямо щатския долар, количества природен газ, заявени от потребителите, както и постигнатите през последните месеци допълнителни споразумения с доставчиците на руски газ и компанията, концесионер за добив от местни находища (Мелроуз).

Предложението трябва да бъде одобрено от държавния енергиен регулатор, който по закон винаги има последната дума.

От големите топлофикации в страната коментираха, че при такова символично намаление на цените на газа, не може да се очаква поевтиняване на парното.