Електронен фиш за пътни нарушения въвежда полицията до половин година. Документът на практика ще отразява всяко нарушение, което е засечено от пътните камери и ще стига до шофьора по пощата с обратна разписка. Така от КАТ се надяват да дисциплинират водачите и да вдигнат събираемостта на глобите.

Ако направите нарушение на пътя и то бъде запечатано от камера, очаквайте до няколко дни призовка по пощата с обратна разписка. На нея ще има линк и код за сайт, на който да видите снимано пътното ви прегрешение.

Ако платите глобата в рамките на 2 седмици, ще получите 30 на сто отстъпка от акта. Ако някой друг е шофирал вашата кола обаче, трябва да отидете в КАТ и да му прехвърлите отговорността за станалото.

"Ако предостави пълните данни и копие на книжката на извършителя, естествено че актът няма да се плати от него, а от извършителя на направеното нарушение", каза Стойчо Константинов, ГД "Охранителна полиция".

Новата система е комбинирана и с обещаните по-солени глоби за превишена скорост и повторни нарушения. В момента от 280 000 пътни нарушители за миналата година, само 100 000 са платили актовете си. Скоро трябва да има още камери по пътищата, които да обърнат везната.

"Няма да има привилигировани и непривилигировани", обеща комисар Алекси Стратиев, зам.-директор ГД "Охранителна полиция".

Ако шофьорът остане без контролни точки и камера отново го хване в нарушение, ще последва  принудително отнемане на книжката. След 6 месеца водачът може да се яви отново на шофьорки изпити и да върне правата си за шофиране.