Проектът съществува от няколко години, но необходимите средства все още липсват. От българска страна са необходими 100 милиона долара. Македонският дял е 120 милиона. Проблемите бяха обсъдени и по врама на визитата на президента Първанов в Скопие.

Външните министри на България и на Република Македония Соломон Паси и Слободан Чашуле подписаха съвместно писмо за осигуряване на политическа и финансова подкрепа от страна на международните институции, включително от НАТО, ЕС, Пакта за стабилност и Световната банка, за изграждането на жп линията София - Скопие.
Жп линията София - Скопие е ключова част от Паневропейския коридор номер 8, свързващ България, Македония и Албания. Общото писмо на двамата външни министри, договорено след седеммесечна работа между двете страни, е доказателство за значението, което България и Република Македония отдават на инфраструктурната връзка Изток-Запад като цяло и в частност на комуникациите между страните.
Това се казва в информация за медиите, разпространена от дирекция "Информация и връзки с обществеността" на Министерството на външните работи.
Външно министерство оценява писмото, деклариращо общата политическа воля, като нов етап в отношенията между двете страни в духа на срещата между президентите Георги Първанов и Борис Трайковски миналата седмица в Скопие. Македонският външен министър Слободан Чашуле днес е на кратко работно посещение в София по покана на Соломон Паси.