Варненският общински съд сезира Конституционния съд за нарушения в Закона за републиканския бюджет.
Спорният текст дава възможност общинските бюджети да бъдат приемани служебно.