Това съобщи пресцентърът на Министерството на финансите. Декларациите за облагане доходите на физическите лица за 2001 година ще се приемат в пощите до крайния срок - 15 април, а декларациите за данък печалба - до 1 април.

Процедурата по приемането на декларациите в пощите не се различава от процедурата в данъчните служби - издава се входящ номер за приетата декларация с датата на подаването й, припомня пресцентърът.
Гарантирана е конфиденциалността на декларираните данни.

Заедно с подаването на декларацията в пощата може да се плати
дължимият данък чрез пощенски запис за данъчно плащане.
В пощенските станции има образци на попълнени декларации и пощенски записи за данъчно плащане, списък с най-често срещаните банкови идентификационни номера, списък с номерата на банковите сметки на данъчните служби, имената и кодовете на обслужващите банки и др.
В пощите се предоставят формулярите на годишните декларации по данък печалба и за данъка върху доходите на физическите лица.