От синдиката вече поискаха от президента Георги Първанов да стане посредник в предизвикването на парламентарен дебат по споразумението с Международния валутен фонд, преди то да бъде подписано с мисията му през март тази година.

В резултат на поетите ангажименти в меморандума доходите ще бъдат задържани на равнището от 2001 година, независимо от инфлацията, вследствие на ликвидацията и приватизацията безработицата ще се увеличи, а малкият и среден бизнес ще преминат в сивата икономика, са мотивите на КНСБ в подкрепа на молбата до президента.

Синдикатът огласи спешните мерки, които трябва да бъдат взети, за да се обуздае тлеещото социално напрежение. Сред тях са искания за данъчни промени, спиране на съкращенията в бюджетната сфера, промяна на минималната работна заплата от първи октомври на 115-120 лева, актуализация на пенсиите от първи юни с 12%, премахване на таксите за преглед и престой в лечебните заведения, запазване на месечните добавки за деца в този размер, в който са, но за всички. Ако тези мерки не бъдат приети и няма диалог с правителството, КНСБ ще започне серия стачки от 22 март.