На заседание на експертната комисия за осигуряване на прозрачност, фонд "Земеделие" е одобрил проектите на десет общини по мерки 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на населените места." Това съобщиха от пресслужбата на фонда.

Субсидиите са за над 23 млн. евро. Те са предназначени за реконструкция на общински пътища и спортни центрове, за изграждане на дневен център за възрастни хора, както и за подобряване на енергийната ефективност в административни сгради.

На друго заседание на експертната комисия тази седмица фондът ще предложи за одобрение още 42 проекта, на стойност 16 млн. лв. Те са по мерки 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".