Делото беше спечелено от Българската асоциация "Гражданско общество и правни инициативи", която обжалва Наредбата за транспортната дейност на Столична община.

Съдът смята, поставянето на скоби за незаконно, защото такава санкция не е предвидена в Закона за движение по пътищата. Незаконосъобразен е и текста от наредбата, който разрешава да бъдат премествани с паяк всички неправилно паркирани автомобили.
Магистратите постановиха, че тази мярка може да се използва само при колите, които създават опасност от катастрофи или правят невъзможно преминаването на други превозни средства, както е посочено в Закона за движение по пътищата.

"Решенията на съда са задължителни за всички, следователно след като то влезе в сила ние безусловно ще го изпълним, както и фирмата "Паркинги и гаражи". Доколкото ми е известно то ще се обжалва, тоест няма да влезе в сила сега",казва Асен Дюлгеров, секретар на Столична община.

От Столична община не изключват решението на съда да бъде отменено. Ако Върховния административен съд обаче отхвърли жалбата на общината, в София вече няма да се слагат скоби по автомобилите и колите ще бъдат вдигани с паяк, само ако застрашават безопасността на движението.