Огромна част от събраната кръв направо е била изхвърлена.

Според авторите случилото се показва колко хаотична е политиката на кръводарителскитке  акции във връзка с разиграла се трагедия. Списанието упреква организациите, отправили призивите за даряване на кръв, че на практика са подвели донорите.

Добронамерените хора не знаят, че редовно събираната кръв играе животоспасяваща роля, а не кампаниите, предизвикани от тежък инцидент. За пострадалите при атаките срещу Световния търговски център и Пентагона са били израходвани едва триста банки кръв. Събрани са били обаче над 475 000.
Американският Червен кръст признава, че близо една пета от събраната кръв е била изхвърлена, защото престояла над 42 дни без да бъде използвана.

Медиците от списанието са анализирали и други подобни извънредни ситуации, свързани с кръводаряване. Резултатите сочат, че емоционалните кампании изобщо нямат смисъл и полза. Далеч по-важно е на хората да бъде обяснено, че трябва редовно да се дарява кръв.