Филчев поиска от конституционните съдии да кажат дали тълкувателните решения на конституционния съд имат обратна сила или важат занапред. Както и тълкуване на текстове от Конституцията, отнасящи се до назначенията на главния прокурор, председателите на върховните съдилища, дипломатите и висшия команден състав на армията. Делото е прекратено, защото Никола Филчев е оттеглил иска си.