Специализирана проверка за ползването на предпазните коланите в автомобилите започна от днес Дирекцията на Националната полиция.
Всички нарушители ще бъдат глобявани и ще им бъдат съставяни съответно актове и фишове.