Това пише в обръщение министър Неждет Моллов, председател на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
В повечето случаи пожарите стават след палене на стърнища, сухи треви и храсти в селскостопанските райони, уточнява Моллов.

През миналата година са възникнали близо 31 000 пожара. Има човешки жертви, а щетите се оценяват на милиони левове.
Пожарите са почти 2 500 за първите месеци на 2002 година.

Неждет Моллов призовава собствениците на земеделски имоти и ползвателите на земя да проявяват висока степен на отговорност. Необходимо е постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и звената на специализираните служби да засилят контрола за предотвратяване възникването на пожари.

Динамичните промени на метеорологичната обстановка и положителните максимални температури са наложили спешни мерки, за да не се допускат наводнения. Експертни групи проверяват водоемите и речните корита в цялата страна и се предприемат действия за избягване на опасното въздействие на високите води, заявява министърът.