Синдикалното споразумение с военното министерство е част от програмата за приватизация на клонове от ТЕРЕМ. Насрочените за утре ефективни стачни действия ще бъдат само в заводите в Божурище и Пловдив. Там синдикатите ще разясняват на протестиращите работници програмата, която подписаха днес с министъра.

По програмата на военното министерство клоновете на ТЕРЕМ ще бъдат регистрирани като еднолични търговски дружества, а управлението като акционерно дружество. Всички клонове ще трябва до три месеца да се издължат към работниците и държавата. Със задлъжнялост ще остане само акционерното дружество.

"Механизмът ще заработи с кредит. Ние имаме кредитни условия отправени към 5 банки, но от две имаме добри оферти", каза министърът на отбраната Николай Свинаров.

Така клоновете ще станат привлекателни за приватизация, а държавата ще прецени в кои от тях да запази влиянието си до 34 или 50 процента, обясни министър Свинаров. По данни на ръководството задълженията на ТЕРЕМ са общо 21 милиона лева. Министърът на отбраната прогнозира, че след като някои клонове получат самостоятелност в тях може да има 50 процента съкращения.

Синдикатите и Министерството на отбраната ще търсят и варианти за алтернативна заетост на съкратените работници.