Тази власт пречи на независимостта на съдебната система и води до нестабилност, е мнението на следователите. Те подкрепят стратегията за реформа на съдебната власт, предложена от Министерството на правосъдието.

Следователите настояват в документа и за изясняване на мястото на следствените служби на национално ниво.