През 1871-ва година в Цариград Петко Славейков издава "Ружица - ред книжки за жената". Целта му е да събуди интереса на домакинята и девойката към образованието, книгите и световната култура. В онези години на жените се е гледало като на: "безпросветни същества, достойни само за къщна работа". Славейков не е съгласен с това и издава първият брой на "Ружица".

"Малцина знаят, че той е и първият, който е поставил женския въпрос на общественото внимание. Въпросът за равноправието на жената, за нейното духовно, социално, издигане, така че той пише много статии във вестниците "Македония" и "Гайда", които издава в Цариград", разказа Румяна Пашалийска, главен уредник на къща-музей "Петко и Пенчо Славейкови".

"Ружица" учи жените как да се грижат за външния си вид, как да приготвят вкусни гозби и възпитават децата си. Славейков се опитва както да повдигне както духа на българката, така и да промени отношението на мъжа към половинката си.

"Той казва: "Ако иска мъжът да има до себе си едно серсем същество, ако не иска да има такова серсем същество, той трябва да даде на жената право да има своето образование, защото учената жена, според него, гледа сериозно и на семейните си задължения, и на обществените", обясни Пашалийска.

Две години след излизането на "Ружица" Славейков открива в Цариград изложба с български шевици. Те показват умението на българките от поробените земи да създават красота с цветни конци и майсторство предавано през вековете.